Alléloppiskarta 2016

loppiskarta 2015

I rött och violett är markerade alla område som vi har tillstånd att använda för Alléloppisen.
(Klicka på bilden för att få en större bild)

Plats för många  säljare! Varmt välkomna!

Hur fungerar det?

Alléloppisen är öppen till privatpersoners försäljning av begagnade saker samt egenproducerade grönsaker, honung och bär. Företag hänvisas till Stora Torget.

Omställning Alingsås har sökt och betalat för polistillstånd för alla.

Däremot krävs det att var och en är noga med några saker:
Det kostar inget att sälja och det krävs ingen föranmälan.
Det finns gott om plats för alla – ingen uppdukning innan kl 08.00 – polistillståndet gäller enbart f.o.m kl 8.00. Det finns plats för många säljare, som ni ser på kartan ovan.
Kör inte in med bil i allén.
Ställ inte ditt bord/bred ut din filt på infarterna.
Stå på den norra sidan av allén och lämna god plats för gång- och cykeltrafikanter.
Sälj bara begagnade saker samt grönsaker, frukt och bär.
Ta själv med dig allt som blivit över (inklusive tomkartonger och annat
skräp).
Uppstår det problem med detta kan polistillståndet dras in och alléloppisarna stoppas.

Under loppisen kommer loppisvärdarna gå runt med detta flygblad och en lista. På listan kan du skriva upp ditt namm och och e-postadress för att vi ska kunna nå ut med information om ev problem, framtida loppisar etc.

Lycka till med försäljning och köp!

PS. Om du vill marknadsföra ditt loppisbord på Instagram kan du plåta det, ladda upp det och tagga med #alléloppis. Då kommer du också att synas på #alléloppis-sajten! 🙂 (Ditt Instagram-konto måste vara publikt för att alla ska kunna se bilden.)

Lämna ett svar