Lokal plattform

Antagen av den lokala kärnguppen 091207

Omställning Alingsås är ett religiöst och partipolitiskt obundet nätverk som verkar för att ta initiativ till aktiviteter för att ställa om Alingsås till en så fossilfri och klimatneutral kommun som möjligt. Vi vill verka för att öka Alingsås resiliens. För att uppnå detta mål vill Omställning Alingsås:

  • genomföra tolvstegsprogrammet
  • att arbeta utifrån Omställningens sju principer
  • att arbetet genomsyras av en demokratisk grundsyn
  • skapa ett positivt, kreativt och tillåtande klimat där olika arbetsgrupper kan verka sida vid sida
  • verka för tolerans och mångfald vad gäller kön, ålder, sexuell läggning och kulturell bakgrund
  • arbeta utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Arbetet leds av en lokal kärngrupp.  Första kärngruppen bildades 091103.

Tanken är att den lokala kärngruppen ska bestå av representanter ur de arbetsgrupper som är aktiva. Kärngruppens medlemmar varierar för att få spridning och motverka hierarkier. Vi har inte bildat någon förening utan är ett nätverk där alla är välkomna att ta initiativ till arbetsgrupper eller till att ingå i kärngruppen.