Alléloppis 2013

Sommaren 2012 anordnade Omställning Alingsås loppmarknad på lördagarna i allén. Redan första loppisdagen kom det 34 försäljare och som mest var det 184 försäljare. Allén är 640 meter lång och rekorddagen var hela sträckan helt full med försäljare. Idén till loppmarknaden kom upp under en måndagsfika då vi diskuterade återvinning och hur vi kan få varor att cirkulera ytterligare i samhället innan de hamnar på återvinningsstationen.

Vi kunde då inte föreställa oss vilken succé det skulle bli. Förmodligen är det många fler idag som vet vad Omställning Alingsås är. Även om långt ifrån alla försäljare delar våra tankar om vikten av att återanvända saker så fick vi många tillfällen till att diskutera omställningsfrågor med alingsåsare.

Om det blir en fortsättning nästa år är inte bestämt än. Det hänger till största delen på hur många som vill engagera sig och vara med och ansvara för en lördag.

Lämna ett svar