Visionversktad mars 2015

Tillbaka till Vision

Har vision om ett framtida, omställt Alingsås

Visionversktad mars 2015

Framtidsveckan 2015 vision

Framtidsveckan 2015 vision

PUBLICERAD: 29 MARS, 2015 KL 10:14 | UPPDATERAD: 30 MARS, 2015 KL 07:17 (HTTP://WWW.ALINGSASTIDNING.SE/2015/03/FRAMTIDSBLOGG/) (HTTP://WWW.ALINGSASTIDNING.SE/2015/03/FRAMTIDSBLOGG/#COMMENTS) 

GÄSTBLOGGEN (http://www.alingsastidning.se/kategori/kronikor-bloggar/bloggar/gastbloggen/)

Den här veckan arrangeras Framtidsveckan – för en hållbar omställning – runt om i Alingsås kommun. Flera av arrangörerna turas om att berätta om aktiviteterna och ge sin syn på varför veckan är viktig för alingsåsarna. 

Söndag 29 mars 

Visionsarbete i tre steg 

Inom Omställningsrörelsen vet vi att vi behöver drivande framtidsbilder för att kunna handskas konstruktivt med alla utmaningar och förändringar som vårt samhälle kommer att möta. Det är lättare att jobba mot den vision man vill se förverkligas än att bara försöka komma ifrån en jobbig situation.

Därför samlades några av oss till en visionsverkstad den 21 mars, för att ta ett första steg till att formulera en vision för ett framtida fossilfritt samhälle där människor kan trivas.

I ett visionsarbete finns det tre steg. Den första är ”Vad vill vi se hända?” Den andra är ”Hur?” och den tredje ”vad är min roll?” Vi tillät oss att vara visionära utan att censurera VAD vi vill se hända. Det är annars lätt att man begränsar sig om man direkt funderar över HUR vi ska nå dit. Första steget ska visa vart vi vill ta oss så vi hittar vad som driver oss.

Resultatet av denna första fas kan sammanfattas så här: i ett omställt framtida Alingsås ser vi människor som känner varandra väl, som odlar tillsammans både i staden och i omgivande landsbygd. På många platser i kommunen har det bildats nätverk med stark gemenskap där människor hjälps åt i odlingarna, med barnens undervisning och vård av äldre. Vi ser ett rikt lokalt näringsliv som gör det onödigt att åka långt
till vardags.

En stark aspekt av den vision vi formulerade är kvaliteten i relationer människor emellan: omsorg om varandra genomsyrar; människor tar sig tid att umgås och gör saker tillsammans. Det finns allmänna mötesplatser där man bara kan vara eller delta i en aktivitet kanske i en av de omkringliggande verkstäderna. Nolhaga park myllrar av människor från olika kulturer, vissa vistas i odlingarna, andra är på väg till Mötescentret. Andra är på väg till kommunalrådet där förundran och nyfikenhet präglar samtalen. Människor känner hopp och livslust. En stenkast bort går några till en stödcirkel för ensamma föräldrar som äger rum i Mötescentret. Där passerar de danslokalen där man kan höra musik från olika delar av världen. Barn och en grupp äldre leker och pusslar. De något äldre barnen lär sig laga olika saker tillsammans med vuxna i olika åldrar. De mest erfarna visar de andra hur det ska gå till. En annan grupp träffas för att diskutera de kooperativa butikerna som distribuerar kommunens CSA gårdars produkter till utlämningsställena. Vissa kommer dit gående genom de uppodlade parkerna, många kommer cyklande. I bakgrunden hörs hönsen från en innegård.

Vår drömbild av verkligheten är resultatet av några få timmars process och vi ser fram emot att fortsätta visionsarbetet igen med en
större grupp människor för att se vilken bild som då kommer att växa fram. Ju mer vi tillåter oss att fundera över vilken framtid vi verkligen vill ha – desto lättare blir det att se åt vilket håll vi ska börja gå.

Visionsarbete tar tid – men det är ju inte någon idé att börja gå förrän man vet åt vilket håll man ska.

Olivia Florian, Omställning Alingsås

Tillbaka till Vision