Vision Transporter 2020 – Omställningscafé mars 2010

Tillbaka till Vision

Alingsåsomställningsvision 2020 Transporter

Mötesanteckningar – medlemsfikan 100315 Värd: Martin Olsson

 • Christianiabikar(trehjuling med ett ordentligt flak, 100 kg lastförmåga) i varje kvarter. Ägs tillsammas med grannarna eller ingår i hyran
 • Workshop i att bygga fraktcyklar
 • Workshop i hur man underhåller en cykel
 • Bilfri stad/fler gårdsgator. Fler träd i stan.
 • Saluhall på patkeringsdäck i Affärshuset Storken
 • Fler cykelbanor utan trottoarkanter
 • Tjänstecyklar i företag och kommunal förvaltning
 • Kolonisternas marknad på Stora Torget
 • Västgötabanan öppnas igen
 • E20 blir cykelbana
 • Järnväg mellan Alingsås och Sollebrun via Lena och Magra
 • Naturbusslinje till vackra platser och bra bär- och svampmarker.
 • Gratis elbusslinje var tionde minut i Alingsås centralort.
 • Ringlinje runt Mjörn.
 • Elbil/biogasbilskooperativ
 • Ekolåder från t ex från Holmagård

Tillbaka till Vision