Vision Alingsås 2020 – Omställningscafé februari 2010

Tillbaka till Vision

ALINGSÅS OMSTÄLLNINGSVISION 2020

Mötesanteckningar – medlemsfikan Café Göta 18/2-2010. Värd Karin Gustavsson

ALINGSÅS OMSTÄLLNINGSVISION 2020

  • Lånecentraler i kvarteret eller staden där man kan låna saker som man inte behöver nyttja så ofta, t ex skidor, verkyg, maskiner.
  • Odlingsmark centralt tas tillvara
  • Man har bikupor på många platser i staden
  • Man tar vara på vilda växter: bär, svamp, växter(t ex kirskål). Finns en uttömande bok i ämnet ätliga vilda växter: Inger Ingmanssons ”Kan man äta sånt?”
  • Insamling, skörd, matberedning och hantverk gör ofta tillsammans med andra. Sociala aktivitter och fester i samband med detta.
  • Det finns gott om växthus, i och strax utanför staden, som förlänger odlingssäsongen. Det finns speciella energisnåla ljusdioder som får växter att frodas även den mörka årstiden.
  • Man äter mer säsongensbunden mat. På hösten odlas t ex vissa rotsaker fram till jul. En höst- och vinterväxt som grönkål kan användas som sallad. Persilja går att skörda sent. På vintern kan man t ex odla champinjoner samt grodda en mängd olika frön och bönor. Inomhusodling på fönsterbrädor på vinterhalvåret: t ex dill, persilja, basilika och gräslök.
  • Speciella kvarterslokaler för beredning (torkning, konservering) och förvaring av mat.

Tillbaka till Vision