Politikersamtal

Onsdagen den 9 februari träffades representanter från sex politiska partier i Alingsås för ett samtal kring kommunens framtid. Samtalet arrangerades av Omställning Alingsås i samarbete med Passivhuscentrum och Studiefrämjandet. En expertpanel bestående av Viveca Johansson från Naturskyddsföreningen i Klimatfrågan, Jonas Dahl – Peak Oil och Björn Malbert som är professor i Hållbart samhällsbyggande.
 
Åhörarna fyllde salen nästan till sista plats och hade många frågor och åsikter om det politikerna sa. Samtalet hölls i omställningsrörelsens anda vilket bland annat innebär att vi försökte koncentrera oss på vad vi kan göra framöver istället för att prata om vad som varit och vad som gjorts fel.
 
Kvällen inleddes med att Karin Gustavsson från Studiefrjämjandet hälsade välkomna. Därefter introducerade Anders Kyrkander från Passivhuscentrum politikerna som fick chans att presentera sig och berätta om varför de var där och vilka förväntningar de hade av kvällen.
 
Från de politiska partierna deltog Thomas Pettersson Centerpartiet, Vanja Larsson Vänsterpartiet, Eva Mattsson-Hill Folkpartiet, Leif Hansson Socialdemokraterna, Björn Leivik Moderaterna och Janine Alm-Ericsson Miljöpartiet.
 
Därefter berättade Ylva Lundin kort om Omställning Alingsås innan hon introducerade kvällens expertpanel som fick tre minuter var på sig att presentera utmaningarna vi står inför utifrån sitt perspektiv.
 
Först ut var Viveca Johansson från naturskyddsföreningen som sammanfattade klimatproblematiken. Därefter tog Jonas Dahl över och gav en kort introduktion kring Peak Oil.
Björn Malbert som varit kursledare och ansvarig för studenternas arbeten gav sin syn på vad som krävs för att vi ska kunna nå en utveckling som leder till ett hållbart samhälle.

Därefter fick politiker och åhörare tre minuter på sig att försöka sammanfatta vad de viktigast utmaningarna är. De synpunkter som kom upp under denna diskussion antecknades på whiteboarden.

 
 
Partierna fick sedan möjlighet att märka ut tre projekt som de ansåg att det var viktigast att arbeta vidare med.
 
De chalmersförslag som var populärast bland politikerna var förslag nummer två och förslag nummer 14 men ideer från några övriga projekt diskuterades också.
 
Deltagarna bjöds på ekologisk frukt och fick chans att möta nya bekantskaper och diskutera vad som sagts hittills under kvällen. Därefter fortsatte samtalet.   

Många intressanta synpunkter och viljeyttringar kom från de politiska partierna. Bland annat ville fem av sex partier att Alingsås skulle få en bilfri innerstad. Det talades om att satsa på biogas och solceller, kollektivtrafik och lokal matproduktion. Samtalsledarna försökte hålla fokus på lösningar i framtiden och det bidrog förmodligen till den stundtals mycket goda stämningen i lokalen.
 
 
 
 
I slutet av kvällen fick varje parti exakt två minuter på sig att sammanfatta vad de vill arbeta för i Alingsås kommun. Alla dessa saker antecknades på whiteboarden och där fler partier nämnde samma saker så markerades dessa med fler streck.
Samtalet leddes av Anders Kyrkander från Passivhuscentrum och Ylva Lundin från Omställning Alingsås.
 
 
Ta del av artikeln om kvällen på Alingsåstidningens webb
Övrig bevakning i pressen:
Alingsås Tidning
 

Alingsås kuriren

 
 
 

Lämna ett svar