Kontakt

Omställning Alingsås samordnas av en kärngrupp som träffas ungefär fyra gånger om året. Sammankallande är: Harriet Stenkvist harriet@stenkvist.net

Du kan kontakta oss via info@omstallningalingsas.se

Du hittar också kontaktuppgifter för våra aktivitetsgrupper under rubriken ”Grupper” ovan.

Lämna ett svar