Framtidsveckan

Syftet med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser där miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. Vi vill öka medvetenheten och synliggöra de resurser som finns i vår kommun genom att visa på positiva lokala exempel av hållbarhetsarbete.

Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt med många olika lokala aktörer som på eget initiativ ordnar publika arrangemang. Samtliga med ett hållbarhets- och omställningsperspektiv.

Alingsås kommun, Alingsås Energi, Svenska Kyrkan, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Omställning Alingsås är några av initiativtagarna till att arrangera Framtidsveckan i Alingsås.

Första framtidsveckan i Alingsås arrangerades 2013 och innehöll över 100 programpunkter med mer än 50 olika arrangörer.

Vill du, din organisation eller ditt företag delta så kontakta någon av nedanstående
Fredrik Bergman, Alingsås kommun fredrik.bergman@alingsas.se
Karin Gustavsson, Studiefrämjandet karin.gustavsson@studieframjandet.se
Susannne Johansson, Svenska Kyrkan susanne.johansson@svenskakyrkan.se
Ylva Lundin, Omställning Alingsås ylva.lundin@storyline.se

Vill du delta med något arrangemang så anmäl arrangemanget på www.framtidsveckan.se

Följ vad som är på gång på arrangemangets Facebookssida http://www.facebook.com/FramtidsveckaniAlingsas

Bilder från Framtidsveckan 2013

 

 

Lämna ett svar