Chalmers arkitektur

Under hösten 2010 kommer drygt 20 studenter att specialstudera Alingsås för att se hur staden kan utvecklas för att bli mer resilient. Studenterna går masterprogrammet Design for Sustainable Development vid Chalmers arkitektur i Göteborg tillsammans med ytterligare 140 studenter. Under första delen av höstterminen har alla 160 studenterna tagit del av föreläsningar på Chalmers kring hållbarhet, hållbart byggande och samhällsplannering. Omställning Alingsås var inbjudna för att prata om Peak-Oil och omställningsrörelsen. Studenterna besökte också passivhuscentrum i Alingsås för att lära sig mer om passivhustekniken och titta på ombyggnaden av Brogården.

20 av studenterna som går masterprogrammet Design for Sustainable Development har valt delkursen Sustainable Development in a local context som startade                    Fratica Mihaela från Rumänien
27 september. Dessa studenter kommer under en termin att ha Alingsås som            Martin Fabren från Frankrike
utgångspunkt för sina studier. Tema för kursen är lånat från omställningsrörelsen
och lyder ”from oil dependency to local resilience”.
Studenterna började med att bo en vecka på vandrarhemmet i Alingsås. Värdar för veckan var Passivhuscentrum.Under veckan blev de guidade runt i Alingsås kommun, de fick lyssna på föredragningar av representanter från kommunen, lokala företag och passivhuscentrum.  På onsdag kväll ordnade Omställning Alingsås en pubkväll på Åkanten i Alingsås. Så gott som alla studenter dök upp tillsammans med kursledningen, representanter från passivhuscentrum och många medlemmar från Omställning Alingsås. Det blev en trevlig kväll med många diskutssioner.
Under torsdag och fredag vecka 37 genomförde studenterna intervjuer för att få en djupare inblick i staden. De träffade: Daniel Filipsson (kommunalråd), Tore Hult (Oppositionsråd), Anders Glantz (Glantz arkitektstudio), Katja Ketola (Översiktsplaneringschef) Martin Olsson (Kulturföreningen Tornet) Ingvar Andersson (Naturskyddsföreningen) Ragnar Udin (Alingsås Sparbank) Birgitta Westergren Lenken (Evenemangschef) Kjell Hult (Chef för utvecklingsenheten) Björn Jorlöv (Projektledare Skanska/Brogården) och så inte minst Fredrik Bergman, Helena Jeswani, Karin Gustavsson och Ylva Lundin från Omställning Alingsås. Under veckan har studenterna i mindre grupper haft ansvar för att närmare studera en geografisk sektor av staden och en fråga. Efter första kursveckan i Alingsås ska de sedan välja ett område som de själva vill studera närmare och göra ett förslag kring under kursens andra del.De första 6 veckorna på kursen (del 1) där veckan i Alingsås ingår ska ägnas åt att studera Alingsås och bland annat göra en SWOT-analys. Temat för arbetet är planering och gestaltning för hållbar utveckling. En viktig del av arbetet är de möten, intervjuer och diskussioner med Alingsåsbor som skedde under första veckan. Veckan gav studenterna möjlighet att möta människor som lever och arbetar i och kring Alingsås och som känner till den lokala situationen och stadens förhållanden. Dessa intervjuer fungerar som kompletterande fakta till teoretiska studier och geografiska områdesundersökningar.

Helena Jeswani och Karin Gustavsson från Omställning Alingsås, Riana Garniati Rahayu från Indonesien, Martin Rigo från Frankrike,
Elin Erlansson, Therese Nyberg och Arvid Törnqvist från Göteborg.
Planering och gestaltning till stöd för en hållbar utveckling kräver å ena sidan kunskap om den lokala situationen, å andra sidan förståelse för de globala problem och utmaningar vi står inför. Arbetet skall därför genomföras som en process i flera steg där man arbetar dels underifrån med att förstå platsens speciella förutsättningar och behov, dels ovanifrån med att identifiera de krav på förändring som följer av globala utmaningar och visionen om en hållbar utveckling. Strategier och förslag tar successivt form i ett möte mellan det lokala och det globala.Under del 2 av kursen kommer studenterna att få välja en fördjupningsuppgift för att kunna koncentera sig på en del. Dessa fördjupninguppgifter kommer att resultera i förslag på vad man i Alingsås skulle kunna göra. Kursen avsltuas med en offentlig presentation och en utställning i Alingsås på fredag den 14 januari 2011.

Fram till den slutgiltliga presentationen kan intresserade delta i processen genom att medverka i de delpresentationer som sker under hösten på Chalmers Arkitektur i Göteborg (Sven Hultins gata 6).

Fredag 8 Oktober 2010, kl. 10.00-15.30, Presentation del 1: Alingsås idag
Fredag 15 Oktober 2010, kl. 13.00-17.00, Presentation del 2: Alingsås i ett större sammanhang
Fredag 5 November 2010, kl. 9.30-17.00, Presentation del 4: Planerings- och gestaltningsstrategier
Fredag 12 november 2010, kl. 14.00-15.30, Presentation: Program för fördjupningsprojekt
Fredag 17 December 2010, kl. 9.00-17.00, Presentation och diskussion om fördjupningsprojekt
Fredag 14 januari 2011, kl. 13-16 ca, Presentation/utställning i Alingsås

Studenterna kommer också att skriva en blogg om sitt arbete och de kommer att vara veckans gästbloggare i Alingsås Tidning.

Fredagen den 17 december presenterade studenterna sina fördjupningsprojekt. De fick kritik från medstudenter, kursledningen och representanter från Alingsås kommun, Passivhuscentrum och Omställning Alingsås. Studenternas projekt ska nu omarbetas och översättas till svenska för att ställas ut i Alingsås. Utställningen kommer att öppnas och presenteras för allmänheten den 14 januari för att sedan hållas öppen under vecka 3. Utställningen kommer att bemannas av personal från Passivhuscentrum och Alingsås kommun som också kommer att hålla en del seminarium i anslutning till utställningen.

Den 9 februari bjuder Omställning Alingsås, Passivhuscentrum och Studiefrämjandet in alla de politiska partierna i Alingsås till ett samtal om Alingsås framtid med utgångspunkt i studenternas utställning. Samtalet äger rum i Sparbankssalen på utbildningens hus.
Läs mer i Alingsås Tidning och i Alingsåskuriren.

Lämna ett svar