Välkommen!

Omställning Alingsås är ett nätverk med människor som på olika sätt vill arbeta för att Alingsås ska bli mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt resilient (motståndskraftigt) för att möta klimat- och energikrisen.

Omställningsfikorna ställs in tills vidare på grund av för svalt intresse samt att ingen vill arrangera dem längre. En 8-årig tradition, bitvis mycket livaktig och framgångsrik, känd långt utanför Alingsås gränser, upphör eller tar paus. Vi får hoppas att de kan återuppstå i någon ny form längre fram. Tills vidare har vi skapat två andra typer av mötesplatser:

Omställningsvandringar

Vi tar oss till och från vandringen antingen till fots eller med kollektivtrafik. Av denna anledning börjar vi inte alltid på exakt samma tid – det är buss/tågtiderna som bestämmer. Vandringar är en väldigt bra motionsform och ofta platsen för konstruktiva och kreativa samtal samtidigt som man har trevligt tillsammans. Kontaktperson: Lesley Palmer lesley-palmer@hotmail.com

Omställningsslöjd

Vi fikar, lär och slöjdar tillsammans utifrån olika tekniker. I omställningsslöjden står de lokala naturmaterialen i centrum, de som finns tillgängliga nu eller förhoppningsvis i framtiden, för att minska sopor och transporter (ekologisk resiliens). Slöjdens sociala dimension är också viktig, dess funktion av mötesplats, att den kan utövas tillsammans med andra under prat och sång, vilket skapar ett mer socialt resilient samhälle. Slöjden kan också vara en del av ett självhushåll samt bidra till att skapa fler arbetstillfällen inom den gröna näringen (ekonomisk reseliens). Kontaktperson: Martin Olsson larsmartinolsson@yahoo.com

För tid och datum titta i vårt kalendarium eller på vår Facebooksida.