Visioner

Visioner ger oss en riktning i omställningsarbetet. Visioner behöver hållas levande och utvecklas. Här är några av de visionsarbeten som vi genomfört under  åren.

Visionsverkstad mars 2015

Visioner för Alingsås – Chalmersprojekt 2010

Omställningscaféer 2010

Vision Transporter 2020 – Omställningscafé 2010

Vision Alingsås 2020 – Omställningscafé  2010

Är du intresserad av visionsarbete kontakta Olivia Florian