Nolhagapark

Nolhagapark är en fantastisk tillgång för Alingsås kommun där många människor vistas av en mängd olika anledningar. I en framtid där fler semestrar hemma och där vi behöver odla mer av vår egen mat kommer Nolhagapark att bli än viktigare. Omställning Alingsås har en mängd förslag på hur parkan skulle kunna utvecklas för att öka matproduktionen, öka lärandet kring matproduktion samt öka möjligheterna till nöjen och rekreation inom kommunen.

När vi diskuterar Nolhaga park har vi utgått från att vi måste arbeta aktivt för att på ett positivare sätt kunna möta de förändringar som oljetoppen och klimatförändringarna ställer oss inför. Därför vill vi:

 • Stärka Alingsås varumärke som en resilient kommun
 • Bibehålla antalet kolonilotter eller utöka
 • Arbeta för att Alingsås biodlarförening etablerar sig i parken
 • Anlägga en skogsträdgård i Nolhaga trädgård
 • Verka för kurser i denna miljö i samarbete med studieförbunden för att öka kunskaperna för ett hållbart framtida samhälle; Ekologisk odling, biodling, matförädling m.m.
 • Avsätta mark för odling i utbildningssyfte där kurser kan anlägga och driva grönsaksodling.
 • Verka för att kolonistadgarna ändras så att kolonister får sälja överskott samt skapa en yta för detta
 • Knyta an till Nolhaga parks historia med odling av framför allt potatis. Kanske kan potatisakademin medverka till detta? Kanske kan restaurangerna i området servera potatisbaserade, närproducerade, ekologiska rätter?
 • Bevara Kongo och utveckla fågelviken så att områdets attraktionskraft ökar både när det gäller fåglar och människor.
 • Se till att de möjligheter till sysselsättning som idag finns får fortsätta och utvecklas (simhall, boulebana, frisbeegolf, djurpark, lekplats, minigolf mm)
 • Starta guidningar i kulturhistoria och natur i Nolhagaområdet
 • Öka kulturaktiviteterna i parken såsom konstutställningar, teaterföreställningar, musikframträdanden

Den 15 december antog kommunfullmäktige den nya detaljplanen för Nolhagaparken. Torsdagen den 18 november var föreningar och förvaltningar inbjudna till ett stormöte för att ta del av planen. David Ekelund och Ylva Lundin representerade Omställning Alingsås. Det var mycket glädjande att se att många av våra punkter ovan har stöd i detaljplanen. Positivt också att kommunen bjuder in till samarbete.

Omställning Alingsås blev sedan inbjudna till ett nytt möte för en mindre arbetsgrupp den 13 januari 2011. Då diskuterades i huvudsak att genomföra Nolhagaparks dag den 29 maj på mors dag. Tanken är att få så många aktiviteter som möjligt igång den dagen. Förslag fanns på flera kulturinslag, invigning av tillgänglighetsled i Kongo, invigning av naturreservatet, boulevisning mm. Mer information kommer när mer är bestämt. Kontakt ska tas med koloniföreningen, biodlarföreningen m fl.

Nolhaga parks dag genomfördes därefter två gånger innan kommunen meddelade att de inte hade resurser för att driva dagen vidare. Därefter blev det inte några fler arrangemang.

Omställning Alingsås bedriver idag en tillsammansodling i Nolhaga park. De har fått låna mark ifrån kommunen.

I samarbete med Studiefrämjandet har vi också anordnat beskärningskurser av fruktträden i parken.